Astrologische Tenen

Met het profiel kunnen problemen opgespoord worden door bv de zwakke plekken te benoemen en de sterke hier tegenover te stellen.

Zelfkennis stelt je immers in de gelegenheid te werken aan deze minder sterke punten en sterke punten  kunnen zo beter worden benut.

 

Met een duiding krijg je snel een idee waar een persoon tegenaan loopt. Voor meer diepgang en antwoorden is astrologie een betere uitkomst.

Het astrologisch duiden van tenen blijft de mens verrassen, het is daarom niet verwonderlijk dat het een graag gekozen thema is voor  party's.

Iedere teen afzonderlijk is gekoppeld aan een astrologische planeet en werkt op die manier de thema’s van de planeet uit waar het toe behoort.


Om de teen te kunnen duiden is het van belang om te kijken om welk model teen het gaat en hoe de tenen zich tot elkaar verhouden.

Maken de tenen bv een directe connectie dan bestaat de mogelijkheid  dat ze samenwerken,  elkaar ondersteunen en elkaar tot dienst zijn.

Wil je de tenen kunnen duiden dan is kennis van astrologie een vereiste.

Een duider kan alleen dan een profiel van de persoon maken.