Droomanalyse

Een Droom is een reeks van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die je tijdens de slaap ervaart bij een verzwakte bewustzijnsgraad.

 

De visuele indrukken ontbreken en het  rationele brein probeert de chaotische belevingen in de hersenen tot een logisch geheel te smeden.

 

Freuds psychoanalytische droomtheorie zegt dat een censor de inhoud  verdraait, droominhoud wordt hierbij in een symbolische code gehuld.

Een droomanalyst zet de codering om in voor ons begrijpende taal. Niet onbelangrijk dus om na de nachtrust bijgebleven symbolen te noteren.

Als je fijner afgestemd bent, kun je  informatie doorkrijgen van andere frequenties, niet zelden is dit informatie van voorspellende aard. 

 

Een boodschap kan dan gelijk de werkelijkheid  worden uitgebeeld, maar toch blijven de symbolen van belang, soms zijn ze het laatste puzzelstukje.

Derhalve zoveel mogelijk aantekenen, want ook  kleuren en vormen van objecten, de omgeving, welke mensen, etc. zijn belangrijk.


Hier worden enkele symbolen verklaard.

(toekomstvoorspelling)