Home

Geboortegegevens herbergen een code die persoonlijke informatie bevat. Deze code wordt gedecodeerd door een berekening toe te passen. Dan wordt het vertolkt naar een tekening met Astrologische Symbolen. De opstelling hiervan wordt vertaald door een Astroloog.


  • Een Horoscoop biedt zelfkennis. Het belicht sterke en minder sterke vaardigheden evenals de terreinen waar die tot uiting komen.
  • Een Horoscoop geeft ook persectief omdat het zicht geeft op moeilijke situaties in het momento of situaties die zich almaar herhalen.
  • Tevens geeft een Horoscoop een kijkje de toekomst in: waarmee moet rekening worden gehouden en wat zijn de verwachtingen.


Informatie die derhalve zicht geeft op situaties, perspectief biedt om zo sterker, bewuster en zelfverzekerder in het leven te staan.


Deze geboortegegevens zijn een vereiste om een Horoscoop te maken:

# Geboortedatum

# Geboorteplaats

# Geboortetijd:


Plan een telefonische  afspraak

Astrologische kaarten werken met symbolen uit de Astrologie, denk aan Tekens, Planeten, Huizen en Aspecten. Door diverse legsystemen toe te passen, kun je gemakkelijk elke vraag beantwoorden.

Bij Kaartlezen kan echter ruis ontstaan welke de connectie tussen het Medium en de Bakermat van alle Antwoorden kan verstoren.


Ruisvorming voorkom je op de volgende wijzen:


  • Stel heldere vragen, je krijgt dito antwoorden
  • Doe dit stap voor stap, eerst de ene dan de andere vraag.
  • De belangrijkste oorzaak van ruisvorming is een onaangename sfeer. Geef altijd je onvrede aan of vraag om het gesprek te beëindigen.


Kaartlezen geeft je duidelijkheid in situaties, relaties en jezelf. Het reikt gereedschappen aan om verder te kunnen als je even geen uitweg ziet.

Kaartlezen gebruikt geen foto's of gegevens, je kunt vragen stellen voor of over anderen zonder in het bezit te zijn van hun gegevens.

Ook laat het je een stukje in de toekomst kijken, let wel dat het om de nabije toekomst gaat.

Plan een telefonische afspraak

Een Droom is een reeks van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die je tijdens de slaap ervaart bij een verzwakte bewustzijnsgraad. De visuele indrukken ontbreken en het rationele brein probeert de chaotische belevingen in de hersenen tot een logisch geheel te smeden. Freuds psychoanalytische droomtheorie zegt dat een censor de inhoud verdraait, droominhoud wordt hierbij in een symbolische code gehuld.Een droomanalyst zet de codering om in voor ons begrijpende taal. Niet onbelangrijk dus om na de nachtrust bijgebleven symbolen te noteren.Als je fijner afgestemd bent, kun je informatie doorkrijgen van andere frequenties, niet zelden is dit informatie van voorspellende aard.

Een boodschap kan dan gelijk de werkelijkheid worden uitgebeeld, maar toch blijven de symbolen van belang, soms zijn ze het laatste puzzelstukje.

Derhalve zoveel mogelijk aantekenen, want ook kleuren en vormen van objecten, de omgeving, welke mensen, etc. zijn belangrijk.

 

Plan een telefonische afspraak

Iedere teen afzonderlijk is gekoppeld aan een astrologische planeet en werkt op die manier de thema’s van de planeet uit waar het toe behoort. Om de teen te kunnen duiden is het van belang om te kijken om welk model teen het gaat en hoe de tenen zich tot elkaar verhouden. Maken de tenen bv een directe connectie dan bestaat de mogelijkheid dat ze samenwerken, elkaar ondersteunen en elkaar tot dienst zijn.


Wil je de tenen kunnen duiden dan is kennis van astrologie een vereiste. Een duider kan alleen dan een profiel van de persoon maken.


Met het profiel kunnen problemen opgespoord worden door bv kwetsbare eigenschappen te benoemen en de sterke hier tegenover te stellen. Zelfkennis stelt je immers in de gelegenheid te werken aan deze fragiele punten en sterke punten kunnen zo beter worden benut.


Met een duiding krijg je snel een idee waar een persoon tegenaan loopt. 


Het astrologisch duiden van tenen blijft de mens verrassen, het is daarom niet verwonderlijk dat het een graag gekozen thema is voor party's.


Plan een telefonische  afspraak